Građevinsko vještačenje

Građevinsko vještačenje obuhvaća skup različitih stručnih poslova koji se obavljaju po vještaku građevinske ili arhitektonske struke, a koji je imenovan od strane Županijskog suda.

Građevinska vještačenja obuhvaćaju slijedeće poslove:

1. Procjene nekretnina
2. Etažiranje
3. Građevinska vještačenja u užem smislu

Građevinsko vještačenje u užem smislu, obuhvaća skup stručnih aktivnosti koje definiraju:

Cijena građevinskog vještačenja

Cijena građevinskog vještačenja ovisi o veličini, složenosti vještačenja te mjestu gdje se obavlja uviđaj za potrebe vještačenja. Za detaljne informacije, molimo da kontaktirate naš ured telefonom ili e-mailom.