Imenovanja i kvalifikacije

1.1. Diploma Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu
1.2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu pri Ministarstvu zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, od 18.04.1991. godine

Klasa: 133 - 04/90 - 01/796
Ur.br. 531 - 02 - 9 0 - 1
Red.br.evidencije: 618
1.3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pri Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, od 21.09.1999. godine
Klasa: UP/I - 350 - 07/91 - 01/888
Ur.br. 314 - 01 - 9 9 - 1
1.4. Rješenje predsjednika Županijskog suda u Zagrebu o ponovnom imenovanju stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo, arhitekturu, procjenu nekretnina, višekratna imenovanja.
1.5. Rješenje predsjednice Trgovačkog suda u Zagrebu o ponovnom imenovanju stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo, arhitekturu i procjenu nekretnina, višekratna imenovanja
1.6. Ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za provođenje energetskih pregleda građevina i izdavanje energetskih certifikata